Final Kick: The best penalty shootout: Vào vai người hùng trên chấm phạt đền (Android/iOS)